logo
. . .

A.D.I. Termis Dolj

Asociație de dezvoltare intercomunitară

Reglementează, monitorizează şi gestionează sistemele de utilităţi publice aferente activităţi serviciului de termoficare

hosting

Obiective strategice

ce urmează a fi urmărite pe parcursul derulării activității

Calitate și continuitate

Asigurarea continuităţii si calităţii precum și resurselor necesare serviciului pe termen lung.

Eficiență și siguranță

Cresterea eficienţei energetice și siguranţei în funcţionare a sistemului de distribuție și a instalaţiilor.

Protecția mediului

Realizarea obiectivelor locale privind protecţia mediului prin reducerea emisiilor de noxe și a gradului de poluare.

Urmărim ...

Asigurarea condiţiilor adecvate de igienă şi confort termic în locuinţe, spații educaționale, ansambluri de sănătate sau locații cu orice altă destinație prin modernizarea instalaţiilor aferente sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Craiova.

server room

Cine reglementează?

Autorităţile de reglementare cu atribuţii în sectorul energiei termice

ANRSC
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

anrsc

funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și are ca scop reglementarea și monitorizarea, la nivel central, a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aflate în atribuţiile sale, în conformitate cu prevederile Legii 51/2006.

Vizitează

ANRE
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

anre


elaborează, aproba şi monitorizează aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor

Vizitează

Sistemul centralizat de distribuție

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Craiova este reprezentat de următoarele elemente:

punctele termice, în număr total de 105

13 centrale termice de zonă și 36 de centrale termice de bloc

rețeaua de distribuție secundară

Mai mult ...
server room

Anunțuri și comunicate

server room

Legături rapide