logo
. . .

Anunțuri și comunicate

Portalul este actualizat permanent și vă oferă posibilitatea vizualizării ultimelor anunțuri sau comunicate de presă.

email hosting

Anunțuri și comunicate de presă

Asociatia TERMIS Dolj cu sediul pe str. Mitropolitul Firmilian nr.14 parter, scoate la concurs postul vacant de economist, prevazut in organigrama Asociatiei.

Conditii generale:

 • • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania.
 • • Cunoaste limba romana, scris si vorbit.
 • • Are varsta minima reglementata de prevederile legale.
 • • Are capacitate deplina de exercitiu.
 • • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata cu cel mult 6 luni anterior de catre medicul de familie al candidatului .
 • • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
 • • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului, ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsuri a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • • Studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
 • • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei – minim 5 ani.
 • • Abilitati bune de comunicare.
 • • Cunostinte de limba engleza – nivel avansat.
 • • Cunostinte operare calculator.
 • • Disponibilitate program prelungit.

Documentele care compun dosarul de înscriere la concurs:

 • • cerere de înscriere la concurs;
 • • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul și, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • • curriculum vitae.

Documentele care atesta indeplinirea cerintelor generale si specifice, insotite de CV se vor depune la sediul Asociatiei din strada Mitropolitul Firmilian nr.14, parter pana la data de 16.01.2023, ora 1000.

Concursul (proba scrisa) se va derula in data de 18.01.2023, ora 1130, iar proba de interviu in data de 20.01.2023, ora 1130.

Se prezinta la urmatoarea proba numai candidatii declarati admisi la proba precedenta

Bibliografia de concurs, modelul cererii de inscriere la concurs, declaratia pe propria raspundere privind antecedentele penale sunt atasate la anuntul de concurs.

Pentru informatii suplimentare:

Telefon: 0251 599 388 , persoana de contact - Salan Laura Corina

Data publicării: 23.12.2022

Documentație concurs

Asociatia TERMIS Dolj cu sediul pe str. Mitropolitul Firmilian nr.14 parter, scoate la concurs postul vacant de inginer, prevazut in organigrama Asociatiei.

Conditii generale:

 • • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania.
 • • Cunoaste limba romana, scris si vorbit.
 • • Are varsta minima reglementata de prevederile legale.
 • • Are capacitate deplina de exercitiu.
 • • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata cu cel mult 6 luni anterior de catre medicul de familie al candidatului .
 • • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
 • • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului, ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsuri a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • • Studii superioare tehnice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
 • • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei – minim 10 ani.
 • • Abilitati bune de comunicare.
 • • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu.
 • • Cunostinte operare calculator.
 • • Disponibilitate program prelungit.

Documentele care compun dosarul de înscriere la concurs:

 • • cerere de înscriere la concurs;
 • • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul și, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • • curriculum vitae.

Documentele care atesta indeplinirea cerintelor generale si specifice, insotite de CV se vor depune la sediul Asociatiei din strada Mitropolitul Firmilian nr.14, parter pana la data de 16.01.2023, ora 1000.

Concursul (proba scrisa) se va derula in data de 18.01.2023, ora 0900, iar proba de interviu in data de 20.01.2023, ora 0900.

Se prezinta la urmatoarea proba numai candidatii declarati admisi la proba precedenta

Bibliografia de concurs, modelul cererii de inscriere la concurs, declaratia pe propria raspundere privind antecedentele penale sunt atasate la anuntul de concurs.

Pentru informatii suplimentare:

Telefon: 0251 599 388, persoana de contact - Salan Laura Corina

Data publicării: 23.12.2022

Documentație concurs

Termo Urban Craiova anunţă că, din noaptea de 07 spre 08 octombrie 2021, ora 2000, vor începe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Municipiul Craiova, având în vedere prognoza meteo care anunţă temperaturi în scădere pentru zilele următoare.

Furnizarea agentului termic pentru încălzire va fi făcută în momentul în care temperaturile medii se vor încadra în limitele prevăzute de art. 117 din H.G. nr. 425/20.07.1994, modificat prin H.G. nr. 337/16.05.2018, respectiv după „ înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 2000- 0600, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10º C sau mai mici ”.

Acţiunea se derulează progresiv, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi numărul mare al consumatorilor.

Probele la cald se vor desfăşura astfel încât, pe măsură ce temperatura exterioară scade, toţi consumatorii să beneficieze în condiţii normale de furnizarea agentului termic pentru încălzire.

Vă reamintim că la data prezentei, Termo Urban Craiova furnizează căldură la cerere spitalelor, şcolilor, grădiniţelor, căminelor de bătrâni, precum şi tuturor celorlalte instituţii publice care au solicitat acest lucru. Dispeceratul Termo Urban Craiova şi echipele de intervenţie funcţionează în regim permanent pentru soluţionarea oricăror probleme apărute în teren. Pentru informaţii suplimentare, craiovenii au la dispoziţie numărul de telefon 0351.914.

Data publicării: 07.10.2021

ADI Termis vă aduce la cunoștintă că începând cu data de 01.09.2021 s-a aprobat modificarea tarifului de distribuție și furnizare a energiei termice conform Hotărârii nr.336 a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 26.08.2021

Modificarea va intra in vigoare începând cu factura aferentă consumului de energie termică al lunii septembrie 2021.

Data publicării: 13.09.2021

Hotărârea 336

Pentru a nu mai fi puși în situația delicată de a plăti penalități de întârziere către Complexul Energetic Oltenia, din cauza neachitării în termen a facturilor de către asociațiile de proprietari, Termo Urban Craiova SRL a emis un număr de 92 de notificări asociațiilor care au depășit termenul legal de 45 de zile pentru achitarea facturii lunii aprilie 2021.
Depășirea termenului legal de 45 de zile de către asociațiile de proprietari, pentru sumele datorate, generează penalități, lucru pe care Termo Urban Craiova SRL dorește să îl evite și/sau să-l minimizeze cât mai mult posibil.
Din cele 92 de asociații de proprietari notificate, 50 de asociații au efectuat plata integrală, 17 asociații au efectuat plați parțiale și 25 de asociații nu au efectuat plăti.
Din cele 25 de asociații care nu au efectuat plăti, 15 asociații au depășit termenul legal de preaviz de 5 zile lucrătoare.
Pentru aceste 15 asociații de proprietari Termo Urban Craiova SRL va întrerupe furnizarea energiei termice începând cu data de 12.07.2021 .

Nr. Denumire asociație Data notificării Total (lei)
1 6 NICOALE TITULESCU 30.06.2021 24543.93
2 47 CORNITOIU 30.06.2021 24339.94
3 122 BIG 30.06.2021 22183.23
4 15 CRAIOVITA NOUA 30.06.2021 19920.71
5 1 HENRI COANDA 01.07.2021 13866.46
6 11 EROILOR 01.07.2021 12282.32
7 BL 13 CRAIOVITA NOUA 01.07.2021 12006.99
8 BL 73AP THEODOR AMAN 01.07.2021 7118.77
9 162B CRAIOVITA NOUA 30.06.2021 4535.60
10 BL 115B DACIA CRAIOVITA NOUA 30.06.2021 2935.77
11 CARPATI CRAIOVITA NOUA 30.06.2021 2806.79
12 6 LAPUS 30.06.2021 2407.67
13 BL 10A CALEA BUCURESTI 30.06.2021 2237.22
14 BL C9 SC.3 CALEA BUCURESTI 30.06.2021 489.84
15 3T CRAIOVITA NOUA 01.07.2021 413.54
TOTAL GENERAL 152088.78

Notă: asociațiile marcate cu text tăiat au achitat între timp debitul

ATENȚIE! rebranșarea clienților la care s-a oprit furnizarea energiei termice se face în conformitate cu Art.42 alin.(12) din Legea serviciilor comunitare publice nr.51 din 08.03.2006, publicată în Monitorul Oficial nr.254 din 21.03.2006 și republicată în Monitorul Oficial nr.121 din 05.03.2013, și anume „Reluarea furnizării/prestării serviciului se face în termen de maximum 3 zile de la data efectuării plății;cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, se suportă de utilizator"

Data publicării: 12.07.2021