logo
. . .

Sistemul centralizat de distribuție

Componența sistemului centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Craiova.

email hosting
wp-hosting

Centrale Termice

Cazanele modernizate sunt de tip Vitorond , Confort si Technox din otel sau fonta utilizând drept combustibil gazul natural. Echipamentele de ardere din dotarea cazanelor sunt automatizate, cu reglare în trepte având posibilitatea de lucru cu flacara modulata. Succesiunea treptelor de ardere este comandata prin intermediul regulatoarelor electronice de tip ECL Confort, în functie de caderea de agent termic la utilizator .

Cazanele functioneaza la un ecart de temperaturi de 95(90) ℃ / 75(70) ℃. Capacitatea instalata în cele 16 centrale termice este de 39,716 Gcal/h. Randamentele reale obtinute în functionare au valori cuprinse între 91,2% - 94,8%, fata de randamentele nominale garantate de fabricant, cuprinse între 91,3% si 95,4%. Celelalte echipamente, utilaje si instalatii din dotarea centralelor termice au fost înlocuite odata cu înlocuirea cazanelor .

wp-hosting

Puncte Termice

Punctele termice urbane din municipiul Craiova au fost construite în baza proiectelor tip pentru ansambluri de locuinte, cu puteri termice de 2,5; 7,5; 10 Gcal/h si au fost puse în functiune în perioada 1981-1990.

Pentru eficientizarea energetica a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice in anul 2007 s-a trecut la transformarea a 11 centrale termice în puncte termice moderne complet automatizate iar in anul 2009 s-au automatizat 11 puncte termice. In prezent numarul punctelor termice automatizate este de 26 ( 3 in stadiul de finalizare).

wp-hosting

Rețea de distribuție (reţeaua secundară);

Lungimea totala a retelelor secundare este de 480 km., din care cca. 450 km sunt aferenti punctelor termice si 30 km. aferenti centralelor termice.

Sunt racordate institutii publice, unitati asimilate agentilor economici precum și un număr de 431 Asociaţiile de proprietari/locatari care au arondate un numar de 2867 blocuri de locuinte, din care 507 blocuri arondate la centrale termice si 2360 blocuri arondate la puncte termice urbane.