logo
. . .

Organizare asociație

Vizualizează organigrama, statul de funcții, statutul cadru.

email hosting

Stat de funcții A.D.I. „TERMIS DOLJ”


Nr.crt. Sructura Funcția contractuală Nivelul Studiilor Post Starea postului
Personal de conducere De conducere De executie
1 Director executiv S 1 Ocupat
Personal de execuție
1 Economist S 1 Vacant
2 Consilier juridic S 1 Ocupat